ติดต่อ ไอริส กรุ๊ป

ติดต่อ ไอริส กรุ๊ป

[contact-form-7 id=”10″ title=”Iris contact form1″]

E-mail: sales@iris.co.th
Phone: (66) 02-196-1100-1
หมายเลขติดต่อภายใน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายบัญชี 
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายจัดซื้อ 
ฝ่ายนิติกรรม  
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายไอที 
122
315
411
223
323
212
332

Fax: (66) 02-530-4475