ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

– ตรวจสอบต้นทุนการก่อสร้างเปรียบเทียบกับงบประมาณ
– ตรวจสอบลงบัญชีในส่วนของต้นทุนโครงการ
– คิดต้นทุนโครงการ และงานระหว่างทำของแต่ละโครงการรายเดือน
– รวบรวมจัดทำกระดาษทำการต้นทุนรายโครงการ
– ประสานง…
เงินเดือน(บาท) :

อัพเดทล่าสุด : 15/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร